Tập huấn theo dõi và giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Cập nhật ngày: 11/10/2018 - 18:10

BTNO - Trong 2 ngày 9-10.10, tại Khách sạn Victory Tây Ninh, Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn về theo dõi và giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tập huấn có 42 đại biểu là cán bộ thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và cán bộ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Trong những năm qua, các tổ chức quốc tế như Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức Measure Evaluation… đã xây dựng một số hướng dẫn và bộ công cụ liên quan tới việc kiểm toán và đánh giá chất lượng số liệu áp dụng cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS. 

Tại Việt Nam, giai đoạn 2005-2011, chương trình phòng chống HIV/AIDS đã xây dựng nhiều công cụ theo dõi, đánh giá chương trình và đánh giá chất lượng số liệu dùng cho tuyến cơ sở. Phần lớn các tài liệu này là các bảng kiểm nhằm giám sát việc triển khai chương trình, dự án và đánh giá hoạt động theo dõi, giám sát của từng dự án riêng lẻ (như dự án Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh tài trợ, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét…). Đây là những công cụ do các đơn vị, tổ chức tự xây dựng để áp dụng đánh giá riêng cho chương trình, dự án của mình.

Mặc dù việc đảm bảo chất lượng số liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam cũng như giúp các nhà quản lý chương trình có những điều chỉnh thích hợp trong triển khai và lập kế hoạch tiếp theo, nhưng những hướng dẫn và công cụ đánh giá chất lượng số liệu chương trình phòng chống HIV/AIDS còn hạn chế và chưa được phổ biến thực hiện thường xuyên đối với tuyến tỉnh, thành phố.

Để có được một hướng dẫn chung, tổng quát áp dụng cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển tài liệu “Hướng dẫn kiểm định chất lượng số liệu báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS”. Tài liệu này sẽ được sử dụng để đánh giá chất lượng số liệu báo cáo cũng như hệ thống và quy trình quản lý số liệu chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại các tuyến. Trên cơ sở đó xác định các vấn đề cần cải thiện trong hệ thống quản lý, lưu trữ, báo cáo, sử dụng số liệu để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng số liệu trong công tác phòng, chống  HIV/AIDS. 

Việc mở lớp tập huấn về theo dõi và giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng nhằm đảm bảo chất lượng số liệu báo cáo, cải thiện, tăng cường hệ thống giám sát, theo dõi và đánh giá trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Tại đây, các đại biểu được hướng dẫn việc sử dụng các loại biểu mẫu về kết quả hoạt động can thiệp giảm hại, số lượng bao cao su, bơm kim tiêm, điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, số lượng đối tượng nguy cơ cao, điểm cung cấp dịch vụ, truyền thông phòng chống HIV/AIDS; giới thiệu nội dung Thông tư 32/2013/TT của Bộ Y tế về Hướng dẫn biểu mẫu quản lý trước điều trị ARV và điều trị dự phòng lao; hướng dẫn biểu mẫu quản lý điều trị ARV; hướng dẫn biểu mẫu điều trị ARV với bệnh nhân HIV/Lao…

Thùy Anh