Xây dựng Đảng

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ doanh nghiệp 

Cập nhật ngày: 29/10/2017 - 23:33

BTN - Theo ông Thành Từ Dũ, Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Tây Ninh, Thành uỷ đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ doanh nghiệp, đồng thời quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tân Hoà- nơi phát triển Đảng trong doanh nghiệp khá tốt.

Những năm gần đây, hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta có chiều hướng phát triển, tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong khu vực này chưa thật sự mạnh mẽ.

TỪNG BƯỚC ĐI VÀO NỀN NẾP

Ông Nguyễn Công Thanh, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Tân Hoà, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh cho biết, công ty tuy là doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của việc thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp để cùng lãnh đạo công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cách nay 5 năm, tháng 10.2012, Chi bộ Công ty Tân Hoà đã được thành lập với nòng cốt ban đầu là 3 đảng viên.

Theo ông Thanh, 3 đảng viên của chi bộ trước đây công tác ở những cơ quan, đơn vị khác nhau. Khi về làm trong doanh nghiệp, cả ba đều mong muốn thành lập chi bộ Đảng ở doanh nghiệp. Ngoài việc chi bộ cùng lãnh đạo công ty có những nghị quyết về chủ trương phát triển sản xuất kinh doanh đúng đường lối đề ra, chi bộ còn là nơi giáo dục cách mạng cho người lao động tại doanh nghiệp, cũng như phát hiện và giới thiệu phát triển Đảng những quần chúng ưu tú.

Bước đầu khi mới thành lập, chi bộ cũng gặp khó khăn như đảng viên ít, lại còn phải lo công việc sản xuất kinh doanh của công ty, nên việc họp chi bộ định kỳ, hay tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ xã tổ chức, học nghị quyết... đều khó sắp xếp. Tuy vậy, cả 3 đảng viên (có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng) cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được đảng uỷ cấp trên giao. Hằng năm, chi bộ đều được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Để hoạt động của chi bộ có hiệu quả hơn, chi bộ đã đề nghị Đảng uỷ xã Tân Bình phân công một đảng viên về tham gia sinh hoạt cùng chi bộ. Đảng uỷ xã đã phân công một cán bộ về tham gia, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ doanh nghiệp từ năm 2015.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, hiện nay, công ty có vốn Nhà nước dưới 50%, như Công ty cổ phần đường Nước Trong có 38 đảng viên, Công ty cổ phần Cao su Nước Trong (đều thuộc huyện Tân Châu) có 35 đảng viên, Công ty cổ phần mía đường Tây Ninh (TP.Tây Ninh) có 18 đảng viên.

Khối doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có số lượng đảng viên khá nhiều, như Công ty cổ phần Việt Nam - Mộc Bài (huyện Bến Cầu) có 23 đảng viên, Công ty TNHH dệt may Hoa Sen (Khu công nghiệp Trảng Bàng) có 12 đảng viên, Công ty TNHH Hansae (Khu công nghiệp và chế xuất Linh Trung III) có 4 đảng viên.

Cũng theo ông Thanh, thời gian qua, Đảng uỷ xã Tân Bình luôn quan tâm giúp đỡ chi bộ. Không chỉ phân công đảng viên về tham gia công tác Đảng tại doanh nghiệp, Đảng uỷ xã còn phân công một Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ. Do đó, việc sinh hoạt chi bộ thời gian qua đã đi vào nền nếp, đảng viên chi bộ thực hiện đầy đủ các công tác cấp trên giao, đặc biệt là tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo, nghị quyết của Đảng.

Thời gian qua, chi bộ đã chỉ đạo, động viên Công đoàn công ty xây dựng, phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua tại doanh nghiệp như thi đua 3 tốt (tốt trong lời nói, hành động, thực tiễn) trong đội ngũ người lao động và phong trào 2 mạnh (mạnh trong thực hiện nghị quyết và mạnh trong sản xuất kinh doanh). Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chi bộ còn chỉ đạo Công đoàn thường xuyên thăm hỏi, động viên người lao động, trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết hằng năm.

Ông Nguyễn Công Thanh, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Tân Hoà cho hay, chi bộ sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong đội ngũ công nhân lao động tại công ty. Sắp tới, chi bộ sẽ phát triển thêm 2 đảng viên hiện đang giữ chức vụ phó giám đốc và 1 đảng viên là công nhân lao động. 

Theo ông Thành Từ Dũ, Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Tây Ninh, Thành uỷ đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ doanh nghiệp, đồng thời quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Bên cạnh duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 12 chi bộ doanh nghiệp, trong đó có 5 chi bộ trực thuộc Thành uỷ, 7 chi bộ trực thuộc đảng uỷ phường, xã, Ban Thường vụ Thành uỷ kịp thời kiện toàn cấp uỷ các chi bộ doanh nghiệp, phân công một Phó Bí thư Thành uỷ phụ trách chi bộ doanh nghiệp để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.

Kết quả, một số chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, duy trì nền nếp, bảo đảm nội dung sinh hoạt chi bộ, chi uỷ đúng quy định. Có chi bộ đã lãnh đạo đơn vị khắc phục tình trạng làm ăn thua lỗ, nợ thuế, thực hiện tốt việc chi trả lương cho người lao động, tích cực phát triển đảng viên mới và lãnh đạo củng cố tổ chức Công đoàn.

Năm 2016, Thành uỷ đã khảo sát 2 doanh nghiệp để vận động thành lập tổ chức Đảng. Kết quả trong năm, Đảng uỷ phường Ninh Sơn đã quyết định thành lập chi bộ tại một công ty TNHH trên địa bàn phường. Về công tác kết nạp đảng viên, năm 2016, Thành uỷ đã tạo nguồn 11, kết nạp được 9 đảng viên.

Kết quả trên khẳng định hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã giúp chủ doanh nghiệp quản lý tốt công nhân lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Về phía người lao động, khi có tổ chức đại diện, bảo vệ sẽ an tâm, tích cực lao động, gắn bó với doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, việc thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đã tăng cường sự đối thoại, hiểu biết, cảm thông giữa chủ doanh nghiệp và công nhân lao động ngày càng tốt hơn.

Trong năm 2017, Thành uỷ cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, nắm chắc tình hình đảng viên, đoàn viên, hội viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhưng đang sinh hoạt ở nơi khác để tiến hành thành lập các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 90 Thành phố giúp Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời kết hợp các dịp họp mặt, thăm hỏi để vận động chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Song song đó, tăng cường công tác khảo sát, tiếp cận, thuyết phục, vận động để người quản lý doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời rà soát chuyển sinh hoạt Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoặc kiến nghị cấp trên chỉ đạo việc chuyển đảng viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đang làm việc ổn định trong doanh nghiệp nhưng sinh hoạt ở nơi khác về sinh hoạt tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của doanh nghiệp ngay sau khi thành lập.

HOẠT ĐỘNG CHƯA ĐỒNG BỘ

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo 80 của tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ hướng dẫn các cấp uỷ huyện và tương đương, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; khảo sát nắm tình hình đảng viên, kết quả, toàn tỉnh hiện còn 246 đảng viên làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên tại 132 doanh nghiệp nhưng đang sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú.   

Hoạt động của một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp, vận dụng linh hoạt thời gian để duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ theo quy định và bảo đảm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Cấp uỷ cấp trên cơ sở quan tâm chỉ đạo, củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ; theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức Đảng được thành lập trong các doanh nghiệp hoạt động. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016, tỷ lệ tổ chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 100%, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đạt 43,75% (kế hoạch không quá 50%).

Về công tác xây dựng, phát triển đảng viên, tính đến cuối tháng 5.2017, toàn tỉnh có 46 tổ chức Đảng, chiếm 1,04% so với tổng số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với 497 đảng viên, tăng 8 tổ chức Đảng và 122 đảng viên so với tháng 4.2016. So với Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, có 8/8 doanh nghiệp (đạt 100%) có đủ điều kiện hoặc đã có tổ chức chính trị - xã hội được thành lập tổ chức Đảng.   

Tuy nhiên, báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 21.4.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng nêu rõ, công tác triển khai, quán triệt, vận động tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa sâu, chưa đồng bộ nên chưa thành lập được nhiều tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; chưa kết nạp được nhiều đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là kết nạp các chủ doanh nghiệp, những người quản lý tại doanh nghiệp vào Đảng; nhiều doanh nghiệp có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên, nhưng chưa thành lập được chi bộ; có nơi, mô hình tổ chức chính trị - xã hội chưa phù hợp với mô hình tổ chức Đảng.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn yếu, chưa thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, có nơi, vai trò tổ chức Đảng bị mờ nhạt, chưa lãnh đạo được tổ chức Công đoàn; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, lúng túng trong sinh hoạt chuyên đề, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nhiều nơi họp cấp uỷ, chi bộ không đúng lịch đăng ký, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ không cao (khoảng 80%); việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cấp uỷ, đảng viên còn gặp khó khăn.

 Vai trò của một số tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa được phát huy, nội dung, phương thức sinh hoạt chậm đổi mới, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; có doanh nghiệp chưa tạo điều kiện để tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội chọn địa điểm sinh hoạt cố định. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa được các cấp uỷ tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Một vài chi bộ công ty cổ phần tư nhân được chuyển về địa phương hoặc Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh quản lý, do hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa đạt hiệu quả, chưa bảo đảm được quyền lợi người lao động, tư tưởng đảng viên chưa an tâm làm việc, xin nghỉ, chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú nên phải giải thể chi bộ. Một số doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá thành doanh nghiệp tư nhân, tổ chức Đảng hoạt động khó khăn hơn, do chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp không tham gia cấp uỷ, không là đảng viên nên sự quan tâm công tác xây dựng Đảng chưa sâu sát, hiệu quả như trước đây.  

Đại Dương - Thiên Tâm