Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Bến Cầu:

Tập trung xuống giống vụ bắp Đông Xuân 

Cập nhật ngày: 07/12/2017 - 18:20

BTNO - UBND huyện Bến Cầu vừa triển khai kế hoạch trồng bắp vụ Đông Xuân 2017-2018.

Nông dân xã Tiên Thuận xuống giống bắp vụ Đông Xuân 2017-2018.

UBND huyện Bến Cầu vừa triển khai kế hoạch trồng bắp vụ Đông Xuân 2017-2018, với yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định khi tham gia trồng bắp, đồng thời phân định vùng trồng cho các công ty tham gia trên địa bàn.

Các hộ cá nhân, gia đình, hợp tác xã khi tham gia trồng bắp phải có hợp đồng bao tiêu rõ ràng, cụ thể giữa công ty, chính quyền địa phương và người dân để tránh thiệt hại cho người trồng.

Có 5 công ty đăng ký trồng bắp trên địa bàn các xã: Tiên Thuậ, Long Thuận, Long Chữ, Lợi Thuận, Long Khánh, Long Phước, Long Giang và thị trấn Bến Cầu. Trong đó, Công ty Thái Lan 350 ha; Công ty Ấn Độ 30 ha; VN 10 có 160 ha; Công ty Vinamilk 234 ha và Công ty Syngenta 10 ha.

Tổng cộng là 784 ha, so với cùng kỳ vụ Đông Xuân 2016-2017 tăng 384,5 ha.

Hiện các công ty đang tập trung xuống giống bắp, dự kiến đến ngày 31.12 sẽ hoàn thành.

Hùng-Dũng