Tây Ninh: Công nhận 33 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016. 

Cập nhật ngày: 19/04/2017 - 08:48

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 810 về việc công nhận 33 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã của tỉnh Tây Ninh năm 2016.

Nhân viên Trạm y tế xã Bình Minh (TP.Tây Ninh) khám bệnh cho người dân- Ảnh minh hoạ

Các xã được công nhận phải hội đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7.11.2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020; mỗi xã phải đạt từ 80/100 điểm trở lên, không bị điểm liệt và số điểm trong mỗi tiêu chí đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên.

Theo quyết định, 33 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế gồm có: Các trạm y tế xã Gia Bình, Gia Lộc, thị trấn Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng); Hiệp Thạnh, Thanh Phước (Gò Dầu); Trường Đông, Trường Hoà, Trường Tây, Hiệp Tân, Long Thành Nam và thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành); Lợi Thuận, Long Thuận, Tiên Thuận và Long Chữ (Bến Cầu); Đồng Khởi, Hoà Hội, Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình và Trí Bình (Châu Thành); Suối Dây, Tân Đông (Tân Châu); Mỏ Công (Tân Biên); phường Ninh Sơn và xã Tân Bình (TP.Tây Ninh); Bàu Năng, Cầu Khởi, Lộc Ninh, Phước Minh, Suối Đá, Truông Mít và thị trấn Dương Minh Châu (huyện Dương Minh Châu).

Việc công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế được thực hiện hằng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm, nếu các năm tiếp theo không đạt các quy định trong Bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận.

Thuỳ Anh