Pháp luật   Tin tức

Tây Ninh: Tổng kết hoạt động Quân sự- Công an- Biên phòng 

Cập nhật ngày: 06/03/2018 - 08:46

BTNO - Chiều 5.3, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 giữa 3 lực lượng, triển khai công tác phối hợp năm 2018.

Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh đến dự

Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2017, 3 lực lượng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Công tác phối hợp kiểm tra, trao đổi, xử lý thông tin giữa 3 lực lượng được củng cố và duy trì thường xuyên. Hằng tuần, tháng, các cơ quan nghiệp vụ của 03 lực lượng luôn trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn phụ trách; đã trao đổi được hơn 200 báo cáo có liên quan đến quốc phòng-an ninh.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, 3 lực lượng đã phối hợp tổ chức được gần 700 cuộc tuần tra với hơn 4.500 cán bộ chiến sĩ tham gia, ngăn chặn và xử lý 185 vụ có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 3 lực lượng cũng đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống bão lụt. Kết quả huấn luyện và diễn tập đạt khá và giỏi, được các cấp, ngành đánh giá cao.

Sự phối hợp giữa 3 lực lượng ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trở thành công tác thường xuyên, quan trọng của mỗi lực lượng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trao phấn thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp công tác.

Thời gian tới, các đơn vị Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục tổ chức duy trì và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị định số 77 của Chính phủ; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, xác minh những thông tin về tội phạm, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, từ đó có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thể và các tổ chức quần chúng trong tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ  quốc.

Tại hội nghị, UBND tỉnh biểu dương, trao phần thưởng cho 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động phối hợp thực hiện công tác.

Sơn Tòng