Thành phố Tây Ninh triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo 

Cập nhật ngày: 04/03/2018 - 18:16

BTNO - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) Thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác Mặt trận và phát động ký kết thi đua năm 2018.

Tại hội nghị, cán bộ Mặt trận phường, xã được nghe triển khai dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của UB.MTTQVN Thành phố năm 2018, dự thảo Kế hoạch phối hợp vận động quỹ Vì người nghèo năm 2018 của Ban vận động quỹ Vì người nghèo Thành phố Tây Ninh.

UB.MTTQVN các phường, xã ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Theo đó, trong năm 2018, UB.MTTQVN Thành phố tập trung vào các nhiệm vụ: tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các thành viên chủ trì.

Thực hiện phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Mở rộng và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ toàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về công tác vận động quỹ Vì người nghèo năm 2018, theo dự thảo kế hoạch, Thành phố sẽ vận động 1,4 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo ở địa phương.

UB.MTTQVN Thành phố cũng triển khai đến đại biểu các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo năm 2018, gồm Đề án số 01 của UB.MTTQVN tỉnh về việc “Hỗ trợ trâu (bò) sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”; Đề án số 01 ngày 13/11/2017 của UB.MTTQVN Thành phố về việc hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để sản xuất, mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020; xây tặng nhà đại đoàn kết… để các phường, xã nắm và tiến hành thủ tục cho các đối tượng được hỗ trợ.

Đại biểu thảo luận đóng góp cho các dự thảo, bảng điểm thi đua năm 2018 và cùng thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm.

Dịp này, đại diện UB.MTTQVN các phường, xã ký kết giao ước thi đua năm 2018, thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác mặt trận trong năm.

Quế Hương

Từ khóa
Quế Hương