Kinh tế   Đời sống đô thị

Thành phố: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom chỉ đạt gần 80% 

Cập nhật ngày: 07/07/2018 - 09:12

BTN - Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thành phố, hiện nay, Thành phố còn 3 tiêu chí về môi trường chưa đạt.

Thời gian qua, người dân sống tại hẻm số 3, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 4, phường 2 (con đường ven rạch Tây Ninh) vẫn chưa được sử dụng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt. Do đó, không ít hộ dân trong hẻm xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách... vứt xuống rạch Tây Ninh! 

Ðó là tiêu chí về tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn. Theo quy định, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý phải đạt từ 40% (tối thiểu 30%), nhưng hiện tỷ lệ nước thải đô thị tại Thành phố được xử lý đạt quy chuẩn chỉ gần 30%. Nguyên nhân là Thành phố chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

Công nhân thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân sử dụng hình thức hoả táng còn rất thấp, hiện chỉ khoảng 3%, trong khi yêu cầu tỷ lệ này phải đạt từ 20% (tối thiểu 15%).

Tỷ lệ này đạt thấp là do trên địa bàn Thành phố chưa có nhà tang lễ, lò hoả thiêu, nhưng chủ yếu là do tập quán người dân Việt Nam không chọn hình thức hoả táng mà chôn cất, địa táng.

Một tiêu chí khác về môi trường chưa đạt là tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trên địa bàn Thành phố hiện chỉ gần 80% (yêu cầu phải đạt từ 90%, hoặc tối thiểu 80%).

Tiêu chí này chưa đạt có nguyên nhân là nhiều người dân chưa đăng ký thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt (?).

Cũng theo Phòng TN&MT Thành phố, để đạt được các tiêu chí nêu trên cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp có liên quan.

Trong đó, cần tập trung thực hiện một số giải pháp để đến năm 2020 đạt các tiêu chí như hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nâng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn khoảng 40%.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định. UBND các phường, xã cần vận động các hộ gia đình cam kết hợp đồng với Công ty Công trình đô thị Tây Ninh để được thu gom, xử lý rác thải, từng bước nâng tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom lên 90%.

NGHĨA NHÂN