Thạnh Tân: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 

Cập nhật ngày: 25/04/2019 - 13:08

BTN - Xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh có diện tích tự nhiên 3.888 ha, dân số 2.492 hộ, 9.866 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Kinh, Khmer, Tà Mun và Hoa. Trên địa bàn xã có 4 ấp Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Ðông và Thạnh Hiệp.