Tháo dỡ hệ thống lưới điện trung, hạ áp nổi ở đường 30.4 

Cập nhật ngày: 22/04/2019 - 20:46

BTNO - Từ ngày 24-28.4 Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ thu hồi lưới điện trung, hạ áp nổi nằm trên đường 30.4.

Hệ thống cột điện và dây điện, dây viễn thông trên đường 30.4 sẽ được tháo dỡ, thu hồi kể từ ngày 24.4

Điện lực TP.Tây Ninh vừa có văn bản gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện nằm trên tuyến đường 30.4, thành phố Tây Ninh. Theo đó, công trình ngầm hóa lưới điện trung, hạ áp đường 30.4, thành phố Tây Ninh đã thi công hoàn tất, đủ điều kiện để đóng điện nghiệm thụ và đưa vào vận hành. Công ty Điện lực Tây Ninh đã đóng điện nghiệm thu và đưa vào vận hành công trình trong ngày 21.4.

Để bảo đảm an toàn trong việc đóng điện nghiệm thu và vận hành công trình, Điện lực TP.Tây Ninh đề nghị các khách hàng sử dụng điện tại khu vực đường dây đi qua không được vi phạm an toàn lưới điện theo quy định tại Nghị định 14/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực và bảo vệ an toàn điện.

Theo đó, lưới điện trung, hạ áp nổi hiện nay nằm trên đường 30.4 sẽ được Công ty Điện lực Tây Ninh thu hồi từ ngày 24-28.4. Do đó, Điện lực TP.Tây Ninh đề nghị khách hàng sử dụng điện có tài sản gắn trên trụ điện lực phải tháo dỡ trước ngày 24.4 để Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức thu hồi, bảo đảm tiến độ.

Thế Nhân