HLV Park: 'Tôi sẽ không đánh mất tâm thế của buổi đầu đến Việt Nam'

HLV Park Hang-seo khẳng định những thành công trong quá khứ sẽ thúc đẩy ông tiến lên trong chặng đường tiếp theo cùng bóng đá Việt Nam.