5 điểm nhấn tại Mỹ Mở rộng 2018

Grand Slam vừa kết thúc sẽ được nhớ đến như một trong những giải đấu chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ nhất trong lịch sử.