Kiến nghị duy trì hình thức kỷ luật giáng chức

Nhiều ý kiến tán thành phương án tiếp tục giữ quy định về hình thức kỷ luật giáng chức, vì cho rằng, về mặt pháp lý, quy định hình thức xử lý kỷ luật giáng chức đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao.