Phụ cấp ban tổ chức giải cao hơn tiền thưởng

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của VPF, chi phí của VPF nhiệm kỳ 2014-2017 bao gồm phụ cấp cho ban tổ chức, ban kỷ luật... là 33,4 tỉ đồng, trong khi chi phí trao thưởng chỉ 31,4 tỉ đồng (!?).