Đoàn TTVN ở Asiad: Chỉ tiêu 3-5 HCV rất nặng nề

Tình trạng tắc đường ở Jakarta đang thực sự trở thành nỗi lo lớn với đoàn TTVN ở Asiad 2018. Lãnh đạo đoàn TTVN đang phải chuẩn bị nhiều phương án để giải quyết bài toán nan giải này.