Đoàn môtô suýt gây sự cố ở giải xuyên Việt VTV Cup

Chặng bảy từ Huế đi Đà Nẵng sáng 8/9 suýt xảy ra sự cố đáng tiếc vì lực lượng môtô mở đường thiếu kinh nghiệm.