Thêm 10 tác phẩm văn học nghệ thuật được hỗ trợ xuất bản

Cập nhật ngày: 11/01/2019 - 15:36

BTN - Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tạo điều kiện cho hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật Tây Ninh từ năm 2004 đến nay.

Năm 2018, đã có 10 tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục được hỗ trợ xuất bản. Cụ thể: Văn học gồm ba tập truyện: “Nổi nênh phận người” của Phước Hội, “Hoa quỳnh nở muộn” của Phùng Thị Tuyết Anh, “Lở- bồi” của Hàm Chương; bốn tập thơ: “Màu của đất” của Huỳnh Gia, “Giọt nắng cuối mùa” của Quang Thảo, “Khúc tự tình” của Lê Thị Nguyên, “Nơi ấy mùa xuân” của Lê Thị Phù Sa.

Loại hình sân khấu có tập bài ca vọng cổ “Giai điệu quê hương” của Xuân Hoà. Thể loại âm nhạc có hai tập ca khúc “Nồng nàn dòng sông” của Nguyễn Quốc Đông, “Tình yêu trong tôi” của Nguyễn Trọng Quý. 

Số tiền hỗ trợ xuất bản tác phẩm mới trong năm 2018 là 82 triệu đồng.

VĂN TÀI