Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Thi đua quyết thắng ở Ban CHQS huyện Châu Thành 

Cập nhật ngày: 24/05/2019 - 08:05

BTNO - Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 được Ban CHQS huyện Châu Thành triển khai đến các đơn vị trong LLVT toàn huyện.

Đại đội bộ binh 40, Ban CHQS huyện Châu Thành huấn luyện trên thao trường.

Tại Đại đội bộ binh 40 Ban CHQS huyện Châu Thành, các nội dung phong trào thi đua quyết thắng được đơn vị triển khai tới cán bộ chiến sĩ (CBCS) và tổ chức ký kết thi đua giữa các trung đội, tiểu đội. Theo đánh giá của ban chỉ huy đại đội, việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giúp CBCS nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% CBCS an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, tham gia đầy đủ, trách nhiệm cao trong các buổi huấn luyện và thực thi nhiệm vụ.

Thời điểm này, CBCS Đại đội bộ binh 40 đang tập trung huấn luyện, các trung đội, tiểu đội thi đua với chủ đề “Ra sức luyện quân, lập công chiến thắng”. Trung sĩ Lê Trung Nhân cho biết: “Sau khi được Đại đội quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, Trung đội ra quân huấn luyện, mỗi chiến sĩ chúng tôi đều xác định chấp hành nghiêm kỷ luật, hàng ngày ra sức học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất trong giai đoạn 1 năm 2019, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện”.

Trung sĩ Lê Trung Nhân cho biết thêm, ngoài giờ trên thao trường, CBCS đơn vị cũng tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng môi trường, cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Khu tăng gia sản xuất đảm bảo cung cấp đủ, thậm chí dư số thực phẩm, rau, củ, quả phục vụ bữa ăn bộ đội.

Ngay từ đầu năm 2019, phong trào thi đua quyết thắng được Ban CHQS huyện Châu Thành phát động trong toàn LLVT huyện ở cả 3 khối: khối cơ quan Ban CHQS huyện, khối 6 xã biên giới và 9 xã nội địa của huyện. Phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 tiếp tục được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ Ban CHQS huyện Châu Thành chăm sóc cây xanh trong đơn vị.

Trung tá Nguyễn Thành Tài- Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Châu Thành cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức quán triệt chặt chẽ các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên và cấp mình; thực hiện nghiêm túc các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Đơn vị cũng đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 sâu rộng tới 100% CBCS, dân quân tự vệ và dự bị động viên đảm bảo đúng thời gian quy định, tổ chức hiệu quả các đợt thi đua.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ như công tác tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các hội thi, hội thao… Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo cả về số lượng, chất lượng.

Nét nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng những năm gần đây đó là triển khai thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Học và làm theo Bác được thực hiện qua nhiều việc làm thường xuyên, cụ thể, nhất là sự gần dân. Ban CHQS huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Đến nay, huyện đã tổ chức chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 444 trường hợp với số tiền trên 1 tỷ đồng. Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng; phấn đấu huy động nguồn lực xây dựng từ 1-2 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị quyết 49 ngày 26.1.2015 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới, LLVT huyện Châu Thành tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt làm công tác dân vận. Trong năm 2019 sẽ tiếp tục phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, nhằm không ngừng vun đắp tình cảm quân- dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Phương Thuý