Trao huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Chói được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.