Bổ nhiệm bà Nguyễn Đài Thy giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà Nguyễn Đài Thy, trên cương vị mới, nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ lãnh đạo ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.