Vẫn nợ lời giải thích

Các cơ quan chức năng vẫn đang nợ người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống một lời giải thích. “Động cơ của họ là gì, ai đứng sau và vì mục đích “đánh” doanh nghiệp nào?”.