Tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực

Ngày 20.9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 9.2018. Hội nghị do Chủ tịch UBND Phạm Văn Tân và các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến cùng chủ trì.