Bến Cầu: Phát động phong trào CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở

Mới đây, Hội đồng Thi đua-khen thưởng huyện Bến Cầu đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác thi đua- khen thưởng.