Niềm tin về một nền nông nghiệp sạch

Thực hiện phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế là quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh để nông dân (chiếm gần 80% dân số) làm giàu trên mảnh đất của mình. Qua hơn một năm triển khai, quyết tâm đó đang được thể hiện bằng những hành động cụ thể.