Trường Sa, DK1 treo cờ rủ để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26.9, 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam và 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc tổ chức treo cờ rủ có gắn dải băng tang đen, để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong niềm tiếc thương, tưởng nhớ.