Bộ đội Hải quân cứu nạn Tàu cá TG 92411 TS bị hỏng máy

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 9.3, Tàu 956 thuộc Lữ đoàn 125 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã sửa chữa thành công sự cố máy chính Tàu cá TG 92411 TS. Hiện nay tàu cá đang trở về đất liền.