Lễ Quốc khánh ở DK1

Sáng 2.9, 15 nhà giàn DK1 đóng quân trên thềm lục địa phía Nam đồng loạt chào cờ Tổ quốc, kỷ niệm 73 năm Tết độc lập. Tất cả đều có tâm trạng, hướng về đất liền, quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.