Nhật ký Trường Sa

Tàu quân y HQ 561 đưa chúng tôi đi thăm 5 đảo nổi, 5 đảo chìm và một nhà giàn với quãng đường di chuyển (đi và về) khoảng 1.100 hải lý, tổng thời gian 116 giờ 30 phút.