TP.Tây Ninh: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết tại bộ phận một cửa đạt 99,73%

UBND Thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019.