Cuối tháng 11.2019 sẽ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sáng 1.11, ông Mai Tiến Dũng- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).