Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Dễ hiểu quá mà! Thứ nhất, nước Mỹ vẫn còn nạn phân biệt chủng tộc; thứ hai, Toà án Mỹ không lẽ “bỏ” các công ty Mỹ (cùng “cánh hẩu”, “bồ nhà”) để đi “bênh vực” những người xa lạ Việt Nam?