Nhìn từ Đảng bộ huyện Gò Dầu

Huyện uỷ Gò Dầu đã có chủ trương “Củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng” thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày của cán bộ, đảng viên khi tiếp xúc với nhân dân.