Họp mặt kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 14.10, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 – 14.10.2019).