Bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương

Chiều ngày 12.4, ông Trần Văn Chiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại tại Sở Công thương.