Trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó Giám đốc Sở Tài chính

Chiều 3.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đã trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Phạm Hồng Ân- Phó Giám đốc Sở Tài chính.