TP.Tây Ninh: Trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 8.11, Ban Tổ chức Thành ủy Tây Ninh tổ chức công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP.Tây Ninh.