Bổ nhiệm Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu

Chiều ngày 28.6, Chi cục Kiểm lâm tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu.