Bộ Công an bổ sung nhiều nhân sự mới

Sáng 29-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.