Đảng viên - trưởng ấp nữ phải vượt qua chính mình

Nhiệm vụ trưởng ấp, trưởng khu phố khá nặng nề; đối với trưởng ấp, trưởng khu phố là phụ nữ càng nặng nề hơn. Bởi họ là người đại diện cho cộng đồng dân cư, làm cầu nối giữa chính quyền cấp xã và người dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương.