Khó xử lý karaoke... di động

Theo ông Nguyễn Thành Tiễn - Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng, việc quản lý, xử lý loại hình dịch vụ karaoke di động tưởng đơn giản nhưng không hề dễ, vì chưa có văn bản pháp lý nào quy định. Tại thị trấn Trảng Bàng, lãnh đạo địa phương đề nghị xử lý nhưng đại diện ngành Công an cho biết không thể dẹp hoặc tịch thu thiết bị được vì thiếu cơ sở pháp lý.