Nhiều lợi - ít người dùng

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, so với vật liệu xây thông thường (gạch đất sét nung), gạch không nung có nhiều ưu điểm như có kích thước lớn nhưng trọng lượng nhẹ, nên có thể làm giảm kích thước, kết cấu móng, cột, dầm… từ đó giảm chi phí công trình; cường độ chịu nén, kích thước của gạch không nung có thể sản xuất, điều chỉnh theo yêu cầu thiết kế của công trình.