Vì thế hệ mai sau

Trẻ em là mầm non của đất nước, do đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp uỷ Đảng, sở, ngành, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, thời gian qua, công tác này vẫn tồn tại nhiều khó khăn.