Tiềm năng, vị thế của Tân Biên

Với vị trí địa lý thuận lợi, huyện Tân Biên rất giàu tiềm năng để trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế quan trọng của cả nước nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng một khi tiềm năng được khai thác đúng mức.