Khó khăn chồng chất

Tính đến ngày 30.11.2017, toàn tỉnh có tới 74 nhà máy, cơ sở chế biến khoai mì với tổng công suất thiết kế gần 7.300 tấn sản phẩm/ngày (218.880 tấn sản phẩm/tháng). Từ đó, nhu cầu sử dụng củ mì để sản xuất tinh bột của các nhà máy khá cao, nhưng nguồn cung trong tỉnh không đủ đáp ứng.