Có nhiều kết quả đáng ghi nhận

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đồng thời triển khai kế hoạch CCHC năm 2018. Nhìn lại công tác CCHC năm qua, có nhiều điểm sáng đáng chú ý, nhưng có một số việc còn lu mờ.