Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức vào ngày 26 và 27.9.