Tây Ninh:  Họp mặt cán bộ Đoàn và thành lập CLB Cựu cán bộ Tỉnh đoàn

Ngày 25.3, tại Trung tâm Học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình Họp mặt cán bộ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ và thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cựu cán bộ Tỉnh đoàn. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.