Gò Dầu: Kết nạp đảng viên là chủ DNTN

Ngày 20.3, Chi bộ ấp Xóm Mới 1, thuộc Đảng bộ xã Thanh Phước (Gò Dầu) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho ông Hồ Duy Xuyên.