Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của Tây Ninh xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh.