Khai mạc Hội thi “Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh”

Sáng nay 16.9, tại hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh năm 2019.