Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Sáng 24.5, ông Lim Jae Hoon- Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đã đến Tây Ninh chào xã giao lãnh đạo tỉnh.