Phải chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri

Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu phối hợp với Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.