Phấn đấu đến năm 2020 Trảng Bàng không còn hộ nghèo và cận nghèo

Chiều 15.1.2019, Chủ tịchUBND tỉnh Phạm Văn Tân có buổi làm việc với UBND huyện Trảng Bàng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018.