Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7.2018

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông vừa chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 7.2018. Dự hội nghị ở điểm cầu Tây Ninh hôm 13.7 có ông Trịnh Văn Phước- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các báo cáo viên cấp tỉnh.