Khảo sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều 17.10, Ban Pháp chế HĐND thành phố Tây Ninh có buổi khảo sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh chi nhánh TP.Tây Ninh và UBND phường III.