Ông Ngô Minh Khải làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoà Thành

BTV Huyện ủy Hoà Thành vừa công bố quyết định phân công ông Ngô Minh Khải giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kể từ ngày 15.10.2019.