Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri các huyện Tân Biên, Tân Châu

ĐBQH tiếp xúc cử tri Tân Biên.