Tập huấn thông tin tuyên truyền đối ngoại và nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Ngày 14.8, tại hội trường Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn các chuyên đề về thông tin tuyên truyền đối ngoại và nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế của Việt Nam; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2018.