Bến Cầu: Tiếp nhận sinh viên Cao đẳng Cánh sát nhân dân II về tham gia hoạt động thực tế

Ngày 26.5, tại hội trường huyện ủy Bến Cầu đã diễn ra lễ tiếp nhận 589 sinh viên khóa H03S, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II về thực hiện chương trình hoạt động thực tế trên địa bàn huyện.