Họp mặt cựu TNXP C2311 Hoàng Lê Kha Tây Ninh

Đây là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP.