Lễ 2.9 người lao động được nghỉ 1 ngày

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.