Khối thi đua Kinh tế- kỹ thuật tổng kết công tác năm 2016

Chiều 24.2, tại hội trường Sở Giao thông vận tải đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác thi đua khối Kinh tế - Kỹ thuật năm 2016.