Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12

Chiều 21.11, Thường trực HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12. Bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.