“Điểm tựa” lòng dân

Khi có “điểm tựa” vững vàng và chiếc “đòn bẩy” linh hoạt, rắn chắc, dày dạn kinh nghiệm rồi thì chỉ cần một “lực tác dụng” vừa đủ (5.000 đảng viên Cộng sản có đầy đủ “tư cách người cách mệnh”) cũng làm nên sự nghiệp lớn.