TP.Tây Ninh: Kết luận địa bàn, lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Nhằm đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ sau chiến tranh kết thúc đến nay, chiều 18.7, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.