Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Ngày 22.6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Tây Ninh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.