Ông Trần Văn Chiến làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Tây Ninh

Sáng 17.8, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023.