Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2018

Sáng 17.7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Hội CCB 4 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum, Kampong Cham (Campuchia) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2018 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2023.