Giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Ngày 21.3, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ban ngành có liên quan về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.