Ngành Tuyên giáo cần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Sáng 18.1.2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018.