Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.Tây Ninh vừa tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.