Cần sớm hoàn chỉnh các thủ tục để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đối với 5/8 xã điểm trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2017 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016-2020, diễn ra vào sáng 22.3.