Trảng Bàng: 81 người đắc cử trưởng ấp/khu phố

Đến ngày 20.9, công tác bầu cử Trưởng ấp trên địa bàn huyện Trảng Bàng đã hoàn thành theo đúng thời gian kế hoạch đề ra; các xã, thị trấn cũng đã tổ chức công bố kết quả của cuộc bầu cử đến người dân.