Tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Mới đây, tại Trường Chính trị Tây Ninh đã diễn ra buổi toạ đàm “50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.