Tấm lòng của một người Hoa

Hết hiến đất làm kênh đến hiến đất làm đường vận chuyển nông sản, rồi đi vận động bạn bè, người thân tặng quà cho học sinh nghèo, với ông, mọi việc làm chỉ để cuộc sống ở vùng quê ở xã Bình Thạnh ngày một tốt hơn.