Lý và tình trong nhà xây sai phép

Chiều cuối tuần, chúng tôi trở lại xóm nhà xây sai phép ở ấp 2, xã Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM), nơi có 131 người dân đang sống.