Cần Thơ ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm

Năm 2017, TP Cần Thơ tập trung tái cơ cấu đầu tư công, hoàn thành một số công trình trọng điểm, bố trí vốn tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút vốn ngoài ngân sách đầu tư một số công trình hạ tầng, các dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn, tạo vốn tái đầu tư.