Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm, làm việc tại Việt Nam

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.