Châu Âu miễn thuế cho hàng Việt: Ai hưởng lợi?

Hàng loạt mặt hàng từ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu sẽ được miễn thuế hoàn toàn.