Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 34

Thông qua ASEAN 34, hình ảnh Việt Nam tích cực đổi mới, tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các nội dung hợp tác tiếp tục được nâng cao.