Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Chi bộ Ban quản lý các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 13 đảng viên.