Quy định về quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bạn đọc Tạ Thị Phương ở huyện Sông Mã (Sơn La) hỏi: Quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 được quy định ở văn bản nào? Nội dung cụ thể ra sao?