Mỗi ngày mỗi mới, càng ngày càng mới...

Mấy hôm cuối tuần rồi, tôi thấy các báo đủ mọi loại hình, từ cổ điển đến hiện đại đều nói nhiều đến nghề báo, nhưng dường như “chuyện nghề” của quý ông trong “ngày tết nghề nghiệp” năm nay có vẻ hơi khác nhiều năm trước, phải vậy không nhà báo?