Tất cả sẽ đi vào khuôn phép, nếu...

Chuyện thu phí BOT không dừng ở nước ngoài sao mà dễ ợt, còn ở nước ta lại... ì ạch quá?