Mùa lễ hội trọn vẹn, và… một chút “chưa vui”

Không chỉ là chuyện điều tiết, hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát giao thông ở mọi nẻo đường, mà còn rất nhiều chuyện phải giữ gìn, bảo đảm an toàn nơi tập trung hàng vạn tín đồ, khách thập phương đến dự lễ hội.