Thông báo họp mặt Cựu học sinh miền Nam

Cập nhật ngày: 07/01/2018 - 16:54

BTNO - Ban Liên lạc Cựu học sinh miền Nam, trân trọng kính mời học sinh miền Nam qua các thời kỳ hiện ở Tây Ninh đến dự họp mặt năm 2018.

Địa điểm họp mặt: 111 bà Huyện Thanh Quan (Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian: vào lúc 9 giờ, ngày 27.01.2018.

Địa điểm tập trung để đi thành phố Hồ Chí Minh: lúc 06 giờ, ngày 27.01.2018, tại Sở Y tế Tây Ninh.

Anh chị nào tham dự buổi họp mặt, vui lòng đăng ký trước ngày 17.01.2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0918.036586 (Võ Hoàng Khải); 0913.884.106 (Võ Thiện Trí).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Ban Liên lạc Cựu Học sinh miền Nam