Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 

Cập nhật ngày: 24/08/2017 - 20:55

BTNO - Đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm nay trùng vào ngày nghỉ hằng tuần (thứ Bảy), nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 4.9 (thứ Hai).

Treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ lễ.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ Thông báo số 768/TB-UBND về các ngày nghỉ lễ trong năm 2017, UBND tỉnh Tây Ninh thông báo về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, như sau:

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 1 ngày thứ Bảy 2.9. Do ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 4.9.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để bố trí lịch nghỉ lễ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Trong các ngày nghỉ lễ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí người trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản an toàn. Tất cả cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ lễ.

Xuân Trang