Thông báo
V/v Tổ chức Hội thảo chuyên đề

Cập nhật ngày: 20/09/2017 - 16:06

BTNO - “Tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ Điều, định hướng phát triển trong thời gian tới”

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 22/9/2017 (thứ sáu).

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 74 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.

Số điện thoại liên lạc: 02763.821478.