Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Thông báo
V/v Tổ chức Hội thảo chuyên đề

Cập nhật ngày: 20/09/2017 - 16:06

BTNO - “Tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ Điều, định hướng phát triển trong thời gian tới”

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 22/9/2017 (thứ sáu).

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 74 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.

Số điện thoại liên lạc: 02763.821478.