Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 12/10/2018 - 08:12

BTNO - Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh gieo trồng được 97.604ha lúa- tăng 2,79% so với cùng kỳ.

Thu hoạch lúa ở xã Thành Điền- Châu Thành.

Thời tiết thuận lợi đã tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa, nên năng suất lúa sơ bộ đạt bình quân 55,98 tạ/ha- tăng 1,64% (tương đương 0,9 tạ/ha) so cùng kỳ; sản lượng sơ bộ đạt khoảng hơn 546.300 tấn- tăng 4,47% (tương đương 23.360 tấn) so cùng kỳ.

* UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2018 gồm các nội dung: khảo sát, đánh giá năng lực doanh nghiệp; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị; tham gia hội chợ, triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn; phụ cấp mạng lưới khuyến công viên; nâng cao công tác quản lý website của Trung tâm Khuyến công... Tổng kinh phí thực hiện đề án là 1,2 tỷ đồng.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 9.2018 tăng 3,41% so với tháng trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,11%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,08%; các ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 3,73%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8,64%, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,52%...

* Thực hiện Mô hình thâm canh cây ăn trái, ngành chức năng đang triển khai xây dựng 4 ha cây xoài tại 4 huyện, thành phố; 2 ha cây cam, quít tại 2 huyện, thành phố; 5 ha cây bưởi tại 4 huyện; 1 ha cây ca cao tại huyện Tân Châu. Bên cạnh đó, ngành chức năng đã chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân trồng cây ăn trái; giao phân bón, thuốc BVTV, túi bao trái...

S.T